OCN NI Level 2 Certificate in Youth Work Practice

The OCN NI Level 2 Qualifications in Youth Work Practice have been designed to provide the necessary training and qualifications for youth work staff and volunteers who work or intend to work in youth work settings.  

Ceapadh Cáilíochtaí Leibhéal 2 OCN NI sa Chleachtas Obair Óige leis an oiliúint agus na cáilíochtaí cuí a chur ar fáil do bhaill foirne obair óige agus do shaorálaithe atá ag obair nó ar rún dóibh a bheith ag obair in ionaid obair óige.

Documents

Qualification Code
601/2778/8
Review date
31/12/2025
Min age
18 +
Level
Level 2
Credits
24
Click here for more information